Introduktion

Föreningen Wiborg rf. är Östra Finlands Nation vid Helsingfors Universitets garantiförening (www.ofn.fi).

Föreningens syfte är att fungera som en understödande förening till ÖFN och att stöda ideellt och ekonomiskt ÖFNs verksamhet. Föreningen har dessutom av nationsmöte utsetts till nationens äldremedlemsförening.

Föreningen grundades 2011 och kan som medlem anta personer som stöder föreningens mål och som har ett intresse i nationen eller Viborgstraditioner. Föreningens medlemmar är till största del äldre medlemmar av ÖFN, men kan även vara andra personer som vill stöda ÖFN och dess traditioner. Även sammanslutningar kan bli medlem av föreningen.

Föreningen arrangerar i samband med sina vår- och höstmöten program för sina medlemmar, ofta i form av ett besök till intressant ställe. Det har även arrangerats exkursioner till intressanta mål på sommaren, såsom Mustila arboretum och Simsalö. Dessutom deltar föreningen aktivt i nationens program såsom årsfesten och arrangerar tillsammans med de yngre äldre medlemmarna av nationen en gemensam fest på hösten. Föreningen deltar även årligen i den Viborgska 7 januarisoarén (www.wiborg.fi).

Nationens äldre medlemmar kan delta i verksamheten utan att bli medlem av föreningen genom att betala en årlig deltagaravgift på 25€ utan krav på inskrivningsavgift. Deltagaravgiften ger en inte närvaro-, yttrande- eller rösträtt på föreningens möten.

Medlemskap

För mera information eller medlemsansökan kontakta ordförande på ordforande (ät) foreningenwiborg.fi eller styrelsen på styrelse (ät) foreningenwiborg.fi. Medlemsavgiften är 25€ för privatpersoner och 100€ för sammanslutningar. Därutöver samlas en inskrivningsavgift på 100€ respektive 500€ för det första året.

Styrelse

Föreningens styrelse består av Alexander Grandin (ordf.), Fredric Granberg, Henri Lohilahti, Hanna Othman, Belinda Andersson, Olavi Luukkanen, Albert Andersson och Annette Tallberg-Haahtela, Jenny Skoglund samt suppleanterna Katja Flittner och Oscar Henriksson.

Föreningens verksamhetsgranskare är ÖFN inspektor Kai Nordlund samt äldre medlem Reidar Udd. ÖFN:s kurator har närvaro- och yttranderätt på föreningens och styrelsens möten.

Dataskydd

För information om hur dina personuppgifter behandlas eller önskan om korrigering eller radering av uppgifter, vänligen kontakta föreningens ordförande (ordforande (ät) foreningenwiborg.fi) för att ta del av våra dataskyddsregister. Så länge medlemskapet eller årsdeltagandet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen av dem.